Báo cáo hành vi tiêu dùng người Việt trên internet năm 2015

Capture

Báo cáo hành vi tiêu dùng trên internet năm 2015 : Người Việt online ít nhất 1 lần/ngày, , Smartphone được xác định là thiết bị phổ biến nhất , cứ 3 người thì có 1 người dùng smartphone trong lúc xem tivi. Ngày nay nhiều người có thói quen mua hàng online hoặc tìm kiếm sản phẩm qua internet, khoảng 3 trong 4 người tìm kiếm thì họ quyết định mua hàng online. Ngoài ra trong 10 người thì đến 6 người xem video online mỗi ngày, đa số họ xem video để giải trí nhưng cũng có một số là để học những thứ họ cần, 9 trong số 10 người xem video bằng smartphone.

Xem tiếp trong tài liệu Báo cáo hành vi tiêu dùng trên internet năm 2015 :

Dowload tại đây