Câu chuyện trên những con đường Việt Nam

Clip được làm bởi hai anh em người Nga. Họ du lịch đến Việt Nam vào tháng 9, 2014 đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Việt Nam, từ Bắc vào Nam, từ Miền Núi đến Đồng Bằng, Biển, Từ vùng quê đến thành thị….