Chia sẻ miễn phí các mẫu kế hoạch SEO

Digital Marketing chia sẻ với các SEOer một số mẫu kế hoạch SEO cho website, chắc một số SEOer cũng đã từng gặp khó khăn khi lập một bản phân tích tình hình chi tiết SEO của website, sau đó là lập kế hoạch chi tiếc SEO cho vài tháng tới, báo cáo kết quả SEO như thế nào?.

kế hoạch SEO

Tải về SEO Keyword Wordsheet tại đây

Tải về SEO Rank and KPI Tracking Wordsheet tại đây

Tải về SEO Competition tại đây (Phân tích SEO đối thủ)

Tải về SEO Phân tích đánh giá tiềm năng Website tại đây

Tải về SEO SiteOptimize Wordsheet tại đây

Tải về kế hoạch SEO On-page 1 tại đây

Tải về Kế hoạch SEO On-Page 2 tại đây

Nghĩa Dũng | Tổng hợp | Digital Marketing

cũng hay

Leave a Reply