Tài Liệu 7 Bước Lập Kế Hoạch Marketing

Có rất nhiều người gặp khó khăn trong việc viết một bản kế hoạch Marketing đầy đủ và hiệu quả.
Bởi việc thiết lập một bản kế hoạch Marketing sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thành công cho một công ty.

Tài Liệu 7 Bước Lập Kế Hoạch Marketing bước cơ bản sau đây sẽ giúp bạn phát triển một kế hoạch marketing rõ ràng và hiệu quả. Cũng như kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing phải được phát triển liên tục cùng với doanh nghiệp. Các điều kiện, giả định cho kế hoạch sẽ phải thay đổi thường xuyên do bối cảnh kinh doanh va nhu cầu thị trường không bao giờ cố định. Một số điểm của kế hoạch khi áp dụng vào thực tế sẽ không đạt hiệu quả, do đó luôn phải đánh giá và sửa đổi để thích ứng với những gì bạn học được qua từng bước đi. Đo lường mọi chi tiết có thể đo lường được để có cơ sở đánh giá hiệu quả của kế hoạch. Chiến lược marketing của bạn phải là một kế hoạch cụ thể bao gồm bảng đánh giá hàng tháng, dự báo bán hàng, ngân sách, chi phí phát sinh, các số liệu phi tài chính… Nó cũng nên bao gồm dự đoán các bài thuyết trình, các cuộc gọi điện thoại, liên kết web, bài viết blog, tỉ lệ xem trang, tỉ lệ chuyển đổi, các cam kết và các chuyến đi mà bộ phận tiếp thị sẽ thực hiện trong suốt kế hoạch

Tham khảo Tài Liệu 7 Bước Lập Kế Hoạch Marketing chi tiết tại đây

Dowload tại đây