Tài liệu Digital Marketing căn bản

Tài liệu dưới đây là Kiến thức về digital marketing căn bản dành cho người bắt đầu, người mới tìm hiểu.

Nội Dung:

1. Bộ Mặt Marketing ngày nay

2. Các công cụ của Digital Marketing

3. Xây dựng một chiến lược Digital Marketing

4. Tiêu chí đánh giá thành công của một Digital Marketing

 

Nghĩa Dũng | Digital Marketing

 

Leave a Reply